Metoda projektu w edukacji

Uczenie się oparte na projektach jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zaangażowanie. Pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Nauczyciel określa cele dla uczniów, a następnie pozwala im samodzielnie zgłębić temat i stworzyć projekt. Wspomniana metoda rozwija umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i przywódcze. Zachęca też do większej kreatywności. Dlatego studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne pokaże Ci, jak wykorzystać tę metodę w planie nauczania.

Popularne rodzaje projektów

W indywidualnych projektach każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje problem zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możliwościami, postawą i potrzebami. Uczy się samodzielności, W przypadku projektów grupowych uczniowie wykonują zadanie w zespołach. Przyswajają zasady efektywnej współpracy.

W prostych projektach uczniowie wykonują tylko jedno zadanie na raz. Koncentrują się na jednym temacie lub konkretnym obszarze. W ten sposób zdobywają dogłębną wiedzę na dany temat. Natomiast w złożonych projektach wykonują kilka zadań jednocześnie. Rozwiązując dany problem, biorą pod uwagę różne punkty widzenia. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki, zapisz się na studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne.

Z jakich etapów składa się metoda projektowa?

W pierwszym etapie nauczyciel kreuje odpowiednią sytuację dla uczniów. Przekazuje im wiedzę na temat procedury, poszczególnych kroków i zastosowań tej metody. Następnie motywuje ich do działania, rozmawiając z nimi o codziennych problemach. W drugim etapie pomaga uczniom wybrać temat, biorąc pod uwagę ich zainteresowania i umiejętności. Następnie omawia z nimi problem pod różnym kątem. Dyskutuje z nimi szczerze i otwarcie. Po swobodnym wyrażeniu opinii przez uczniów, nauczyciel zapisuje na tablicy cały program działań, dzieląc go na poszczególne etapy.

Uczniowie przystępują do pracy. W każdej chwili mogą liczyć na pomoc i wskazówki nauczyciela, który pilnuje, by projekt został wykonany w określonym terminie. Teraz przychodzi etap oceny. Uczniowie określają, czy cele zostały osiągnięte, czy też nie. Na koniec sporządzają raport, w którym opisują poszczególne etapy realizacji projektu. Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne pokażą Ci, jak krok po kroku przygotować lekcje, korzystając z tej metody. Zapraszamy do zapisów!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *