Doskonalenie zawodowe nauczycieli – co to jest i skąd otrzymać środki?

Doskonalenie zawodowe nauczycieli to obowiązek każdego pedagoga. Stały rozwój i poszerzanie posiadanych kompetencji jest nieodzownie związany z tym zawodem. Odpowiedzialność za kształtowanie młodych pokoleń wymaga prawidłowego przygotowania, które jest zgodne z obecnym stanem wiedzy i wytycznymi. Co to jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, co im daje i gdzie znaleźć fundusze na ten cel? Wszystkie przydatne informacje można przeczytać w poniższym artykule.

Doskonalenie zawodowe definicja

Zdefiniowanie pojęcia doskonalenie zawodowe, nie powinno sprawiać trudności. Sama nazwa mówi wiele o istocie tego działania. Jak już można było przeczytać, doskonalenie zawodowe to obowiązek każdego nauczyciela. Jest to jego rozwój zawodowy, mający na celu poszerzenie wiedzy, jej aktualizacje i zwiększenie posiadanych kompetencji. Można podzielić go na dwa rodzaje, doskonalenie kompetencji zawodowych i osobowościowych. W tym drugim przypadku chodzi o samorozwój i doskonalenie strefy emocjonalnej, moralnej i społecznej. Każdy pedagog musi pracować nad swoimi postawami i reakcjami, a także rozwijać praktycznej umiejętności przydatne w kontakcie z uczniami. Natomiast kompetencje zawodowe są ściśle związane dydaktyka i podstawami merytorycznymi. Tutaj do głosu dochodzą rozwiązania systemowe, takie jak doskonalenie instytucjonalne i wewnątrzszkolne. Poznanie, co to jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, ułatwia zrozumienie, co ono wnosi do ich pracy.

Doskonalenie zawodowe – dlaczego warto?

Oczywiście nauczyciele nie mają wyboru i muszą podejmować się doskonalenia zawodowego. Pomimo tego poznanie jego zalet, pozwala na przyjemniejsze przejście przez ten proces, lepsze nastawienie i podbudowanie chęci. Doskonalenie zawodowe nauczycieli co daje? Wartościowe kursy i szkolenia wprowadzają do pracy nauczyciela świeżość i innowacje. Korzystanie z nowych metod kształcenia to krok w kierunku ciekawszych i bardziej angażujących zajęć. Uczniowie lepiej przyswajają wiedzę, dzięki czemu ich wyniki są znacznie lepsze. Panowanie nad dyscypliną na lekcjach jest znacznie prostsze, a dzieci odwdzięczają się dużą sympatią. Oczywiście wpływa to na samozadowolenie, spełnienie i lepsze korzystanie z kontaktu z uczniem. Dobrze jest podejść do kształcenia nie jako do obowiązku, ale do szansy na poznanie nowej jakości uczenia.

Placówki prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nauczyciele często poszukując odpowiednich szkoleń, zastanawiają się, kto może prowadzić doskonalenie zawodowe nauczycieli? Jest kilka certyfikowanych miejsc, w których odbędzie się odpowiednie kursy, szkolenia i warsztaty. Są to głównie placówki doskonalenia zawodowego, ale także szkoły wyższe oraz specjalnie stworzone do tego celu instytucje. Placówki doskonalenia działają na poziomie centralnym, wojewódzkim, lokalnym i prywatnym. Zazwyczaj były to zalecane kursy i szkolenia wyjazdowe, ale obecnie bardzo wiele się zmienia w tej sprawie. Nauczyciele mogą brać udział w internetowych webinarach, dzięki czemu oszczędzają czas i mogą sięgnąć po wygodną i nowoczesną formę rozwoju.

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 2019

Na szczęście obowiązek, jakim jest doskonalenie zawodowe, zgodnie z Kartą Nauczyciela, jest finansowany. Finansowane mogą być udziały w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach, a także wszystkie formy kształcenia organizowane przez placówki do tego przygotowane oraz przez szkoły wyższe. Także koszty udziału w szkoleniach branżowych będą finansowane ze specjalnych środków. Jednak, aby dyrektor uzyskał odpowiednie fundusze dla swojej jednostki, musi złożyć wniosek o dofinansowanie. Nauczyciel może starać się o zwrot kosztów wyjazdów służbowych, co znacznie obniża wydatki związane z samorozwojem. Budżet musi zawierać plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dzięki temu można dobrze dysponować środkami i prawidłowego reagować na wszystkie wnioski o otrzymanie finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *